Anxietatea

Eram mica cand am facut conostinta cu D-na Axietate. Era pe vremea cand eram la scoala si trebuia sa ma trezesc dimineata si sa merg la scoala.